Bedrijfscontinuïteitsplan

Offerte aanvragen


Bedrijfscontinuïteitsplan

Een goed bedrijfscontinuïteitsplan is een plan dat werkt. Elke organisatie heeft soms te maken met kleine of grote onderbrekingen in het IT systeem. Dat kan gaan om geplande gebeurtenissen, maar ook om ongeplande die zomaar kunnen ontstaan. Zelfs kleine incidenten, zoals stroomuitval, internetstoring of een griepgolf op de IT afdeling, kunnen dan tot vervelende gevolgen leiden. Een bedrijfscontinuïteitsplan helpt u dan voorkomen dat het werk onnodig stil komt te liggen.

Stilstand voorkomen

Bedrijfscontinuïteitsplannen richten zich van oudsher op failover en recovery, maar in de tussentijd staat de organisatie stil. Als mensen geen toegang hebben tot informatiesystemen, blijft het bedrijf stil liggen. Op dat moment moet alles in het werk gesteld worden om weer aan het werk te gaan in het belang van klanten en stakeholders. Het is dan van het grootste belang dat de organisatie direct in staat is om de juiste beslissingen te nemen. Er mag geen kostbare tijd verloren worden.

Stappenplan voor een succesvol bedrijfscontinuïteitsplan

Iedere verstoring is anders. Een continuïteitsplan biedt de structuur die nodig is om in onverwachte situaties de juiste beslissingen te nemen. Wij ondersteunen organisaties daarbij met het volgende stappenplan:

  1. Stel het team samen dat bij een storing of incident actie moet ondernemen. Leg duidelijk de bevoegdheden vast: bij een crisis mag er geen enkele onduidelijkheid zijn over rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zorg dat alle onderdelen van de organisatie mensen betrokken zijn.
  2. Bepaal aan de hand van een risk assessment welke calamiteiten kunnen optreden (internetstoring, ziekte, ransomware, etc.) en ga daarbij uit van het worst case scenario. Stel vast wat de eerste prioriteit is bij een calamiteit, welke acties genomen moeten worden én hoe de gaten worden ingevuld die de leden van het continuïteitsteam achterlaten in de organisatie. Werk dit ieder jaar bij.
  3. Test periodiek het continuïteitsplan met daadwerkelijke oefeningen. Onze professionals kunnen u helpen met het inrichten van testscenario's en organiseren van audits en testen.
  4. Zorg voor een sluitend communicatieplan. Definieer vooraf duidelijk de stakeholders, de communicatieprocedures en verwerkt dit in eenvoudige scripts die gemakkelijk aangepast en doorgegeven kunnen worden. 
  5. Train uw mensen regelmatig in de procedures die tijdens en na een calamiteit gevolgd moeten worden. Oefen bijvoorbeeld waar de nooduitgang zit of hoe medewerkers via papier en telefoon aangestuurd kunnen worden.

Continuïteitsplanning in uw organisatie?

Wilt u meer weten over bedrijfscontinuïteitsplanning? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Wij kunnen u ondersteunen met alle facetten van het stappenplan, in de vorm die het beste bij u past.