Missie en visie

Missie en visie

Doel

Ons doel is om organisaties op een volwassen manier om te laten gaan met normen, wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 

Visie

Wij vinden dat certificeringsnormen, wetgeving en stakeholderseisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy niet als bedreigingen, maar als kansen moeten worden gezien. Organisaties die hier actief mee aan de slag gaan zijn beter voorbereid op risico’s en externe veranderingen.

Missie

Wij willen dat organisaties voordeel ervaren van compliance en certificering. Organisaties voldoen vaak al aan heel veel eisen, dikwijls zonder het zelf te beseffen. Vos Advies helpt om dit op een slimme manier zichtbaar te maken en het zo toe te passen dat organisaties zich onderscheiden bij hun belanghebbenden.

Vragen of meer informatie? Neem contact op via: