AVG

Offerte aanvragen


AVG

AVG is de Europese wetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Internationaal bekend onder de afkorting GDPR. Vos Orbedo adviseert organisaties bij het opstellen en implementeren van een privacy beleid volgende de eisen van AVG. Ook is het mogelijk om de functionaris gegevensbescherming (FG) uit te besteden aan Vos Orbedo.

Wat is AVG (GDPR)?

AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is Europese wetgeving voor de waarborging van privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De wet heeft als doel dat de privacy rechten van personen beschermd worden en organisaties op een doelmatige manier met persoonsgegevens omgaan.

Voor wie is AVG?

De AVG is bedoeld voor iedere organisatie die persoonsgegevens digitaal opslaat en verwerkt, ongeacht de aard van de organisatie (profit, non profit, overheid). Overtreding van de AVG kan leiden tot hoge boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens worden opgelegd.

Wat moet een organisatie doen voor de AVG?

Organisaties die gegevens verwerken moeten dit doen op een manier die gerechtvaardigd is. Dit betekent dat er een grondslag moet zijn om de gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld vanwege het algemeen belang, vanwege de noodzaak om een product of dienst te kunnen leveren of omdat er toestemming is gevraagd om gegevens te mogen gebruiken.

Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet hier zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent onder andere de volgende verplichtingen:

 • Het privacybeleid en het gebruik van gegevens vooraf kenbaar maken;
 • Gegevens alleen gebruiken worden voor het doel;
 • Verwerkersovereenkomsten sluiten met leveranciers die verwerkingen namens de organisatie uitvoeren;
 • Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen;
 • Informatie actueel houden, wijzigen of verwijderen op verzoek van betrokkenen;
 • Impact analyses uitvoeren bij grote wijzigingen in de aard van de databases;
 • In sommige gevallen een FG aanstellen;
 • Een register van verwerkingen bijhouden;
 • Medewerkers bewust maken van de impact van het privacybeleid en de -maatregelen.

Hoe kan Vos Orbedo u helpen met AVG?

Wij helpen u met het implementeren van de AVG door middel van:

 • nulmeting
 • vaststellen plan van aanpak
 • vaststellen en beschrijven van AVG beheersmaatregelen
 • implementatie van de AVG maatregelen
 • indien nodig het vervullen van de FG-rol
 • het uitvoeren van AVG audits

Wij lichten onze werkwijze graag toe in een persoonlijk gesprek.