NEN 7510

Offerte aanvragen


NEN 7510:2017

Verwerkt uw organisatie gezondheidszorginformatie, zoals medicatiegebruik, indicaties, onderzoeksinformatie of andere persoonlijke informatie over de gezondheid van mensen? Dan is NEN 7510 de standaard waar uw organisatie aan moet voldoen. De Nederlandse overheid stelt deze norm gratis beschikbaar en toetst zorgorganisaties hier ook op. 

Waarom NEN 7510?

NEN 7510 is door de Nederlandse overheid vastgesteld als dé standaard voor informatiebeveiliging bij het verwerken van patiënt- en gezondheidsgegevens. IGJ controleert bij zorginstellingen op de toepassing van NEN 7510.

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 is de internationale norm voor een gecertificeerd informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) bij zorgorganisaties en organisaties die gezondheidsinformatie verwerken. De norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS) en grotendeels gelijk aan ISO 27001:2017, echter met toevoegingen op het gebied van gezondheidszorginformatie. Ook deze norm bevat beheersdoelen en -maatregelen die van toepassing kunnen zijn op uw organisatie. Deze eisen staan in NEN 7510-2.

Waar ISO 27001 door alle soorten organisaties kan worden toegepast is NEN 7510 specifiek bedoeld voor organisaties die gezondheidsinformatie verwerken. Diverse maatregelen schrijven specifiek voor hoe u met gezondheidszorginformatie om moet gaan, terwijl ISO 27001 op deze onderwerpen meer ruimte laat voor eigen interpretatie. 

Voor wie is NEN 7510 bedoeld?

NEN 7510 is bedoeld voor zorgorganisaties en bedrijven die de informatiebeveiliging van gezondheidszorginformatie structureel willen borgen in relatie tot klanteneisen, wetgeving en risico’s. Bedrijven die NEN 7510 toepassen zijn onder andere zorginstellingen, ziekenhuizen, zorgpraktijkenleveranciers aan deze organisaties. 

Deze certificering helpt u:

  • te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de AVG
  • de veiligheid van uw informatiesystemen te verbeteren;
  • uw concurrentiepositie, imago en geloofwaardigheid te verbeteren ten opzichte van bedrijven die niet over deze certificering beschikken.

NEN 7510 of ISO 27001?

ISO 27001 is bedoeld voor organisaties die in algemene informatie willen beveiligen. NEN 7510 is specifiek bedoeld voor organisaties die gezondheidszorginformatie verwerken. 

Hoe kan Vos Orbedo u helpen met NEN 7510?

Wij helpen u met een aanpak die in middelen en geld is toegespitst op uw organisatie met als doel: certificering na een onafhankelijke audit. Zo heeft u voor een succesvolle NEN 7510:2017 certificeringstraject de keuze uit een:

  • Projectmatige aanpak. Hiermee krijgt u optimaal maatwerk, waarbij een mix van training, software, audits en ondersteuning kan worden ingezet. 
  • Interim ondersteuning. Hiermee krijgt u de beschikking over één of meerdere professionals die u tijdelijk ondersteunen bij het implementeren van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Bel of mail ons en kom er in een persoonlijk gesprek snel achter welke keuze het beste bij u past. Telefonisch kunnen wij vaak al een indicatie geven van tijdsduur en kosten.