ISO 9001

Offerte aanvragen


ISO 9001:2015

Opdrachtgevers verwachten niet alleen kwalitatief goede producten en diensten, maar ook een volwassen bedrijfsvoering. ISO 9001:2015 helpt u om de eisen van klanten en stakeholders optimaal te vertalen naar uw processen, producten en bedrijfsvoering. Met een officiële ISO 9001:2015 certificering wordt dit onafhankelijk aangetoond. 

Waarom ISO 9001?

Met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem kunt u bedrijfsrisico's verminderen en kansen beter benutten. De systematische werkwijze in ISO 9001 is namelijk niet meer gericht op documenten en procedures, maar op het creëren van toegevoegde waarde voor uw klanten en belanghebbenden. 

Wat houdt ISO 9001 in?

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. De norm volgt net als andere ISO-normen de High Level Structure. Dit betekent dat de normeisen op een bedrijfskundige manier zijn vastgesteld, rekening houdend met andere veel gebruikte normen en eisen.

Voor een ISO 9001:2015 certificering moet een organisatie aan de volgende eisen voldoen:

 • In staat zijn om klantenwensen, rekening houdend met issues die mogelijk in de eigen organisatie kunnen spelen, te vertalen naar producten en diensten;
 • Voldoen aan eisen van relevante belanghebbenden, zoals wetgeving;
 • Leiderschap door de directie, wat zich onder andere uit in betrokkenheid, kwaliteitsbeleid en -doelstellingen;
 • Voorzien in passende ondersteunende middelen, kennis, competenties en informatiesystemen;
 • Een volwassen procesmanagement waarin afwijkingen tijdig worden herkend en actie wordt ondernomen;
 • Een meet- en bewaaksysteem om de kwaliteit te bewaken in combinatie met interne audits;
 • Regelmatige evaluaties van de geleverde prestaties;
 • Aantoonbare verbeteringen in producten en diensten.

ISO 9001 of ISO 27001?

ISO 9001 helpt u om de kwaliteit van uw bedrijfsvoering te verbeteren. Bij ISO 27001 staat de informatiebeveiliging van de informatie in uw organisatie centraal. Veel organisaties kiezen voor een combinatie van beide:

 • ISO 9001 als fundament om processen, taken en rollen goed te organiseren
 • ISO 27001 om de veiligheid van informatiesystemen te garanderen

Voor wie is ISO 9001 bedoeld?

Voor elk bedrijf dat haar klanten willen laten zien dat zij zich voortdurend en aantoonbaar inzet om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. ISO 9001:2015 certificering past in een moderne organisatiecultuur die op basis van risico's en kansen wil ondernemen.

Deze certificering helpt u:

 • opdrachten te verkrijgen en aanbestedingen te winnen;
 • uw bedrijfsvoering te verbeteren;
 • uw concurrentiepositie, imago en geloofwaardigheid te verbeteren ten opzichte van bedrijven die niet over deze certificering beschikken.

Hoe kan Vos Orbedo u helpen met ISO 9001:2015?

Wij helpen u met een aanpak die in middelen en geld is toegespitst op uw bedrijf met als doel: certificering na een onafhankelijke audit. Zo heeft u voor een succesvolle ISO 9001:2015 certificeringstraject de keuze uit een:

 • Projectmatige aanpak. Hiermee krijgt u optimaal maatwerk, waarbij een mix van training, software, audits en ondersteuning kan worden ingezet. 
 • Interim ondersteuning. Hiermee krijgt u de beschikking over één of meerdere professionals die u tijdelijk ondersteunen bij het implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015.

Bel of mail ons en kom er in een persoonlijk gesprek snel achter welke keuze het beste bij u past. Telefonisch kunnen wij vaak al een indicatie geven van tijdsduur en kosten.