ISO 22301

Offerte aanvragen


ISO 22301:2014

Leverbetrouwbaarheid is een groot goed, daarom wilt u koste wat het kost vermijden dat uw bedrijf stil komt te staan. Fouten bij uw leveranciers kunnen echter leiden tot langdurige stilstand van uw organisatie, met alle negatieve gevolgen van dien. Een ISO 22301 gecertificeerde leverancier daarentegen heeft alle maatregelen getroffen die nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. 

Waarom ISO 22301?

ISO 22301 biedt een structuur om systematisch bedrijfscontinuïteitsrisico's vast te stellen. Een ISO 22301 certificering leidt tot een beter inzicht in de risico's die uw bedrijfsvoering kunnen stilleggen, een gefundeerde onderbouwing van maatregelen op basis van rendement en kosten én een erkend certificaat waarmee u uw opdrachtgevers kunt overtuigen dat de continuïteit van uw bedrijfsvoering gegarandeerd is.

Wat houdt ISO 22301 in?

ISO 22301 is de internationale norm voor managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit. De norm volgt net als andere ISO-normen de High Level Structure. Dit betekent dat de normeisen op een bedrijfskundige manier zijn vastgesteld, rekening houdend met andere veel gebruikte normen en eisen.

Voor een ISO 22301 certificering moet een organisatie aan de volgende eisen voldoen:

 • In staat zijn om eisen vanuit klanten, wetgeving en belanghebbenden, rekening houdend met issues die mogelijk in de eigen organisatie kunnen spelen, te vertalen naar een werkend managementsysteem met toetsbare prestaties qua continuïteit;
 • Voldoen aan eisen van relevante belanghebbenden op het gebied van bedrijfscontinuïteit, zoals wetgeving;
 • Leiderschap door de directie, wat zich onder andere uit in betrokkenheid, bedrijfscontinuïteitsbeleid en -doelstellingen;
 • Voorzien in passende ondersteunende middelen, competentie, bewustzijn, communicatie en andere maatregelen;
 • Een volwassen bedrijfscontiuïteitsmanagement waarin afwijkingen tijdig worden herkend en actie wordt ondernomen om incidenten en uitval van bedrijfsfuncties te voorkomen;
 • Een meet- en bewaaksysteem om de bedrijfscontinuïteit te bewaken in combinatie met interne audits;
 • Regelmatige evaluaties van de continuïteitsprestaties;
 • Waar mogelijk verbeteringen in de continuïteit van de bedrijfsvoering.

ISO 22301 of ISO 27001?

ISO 22301 gaat specifiek over bedrijfscontinuïteit, dat kan over digitale en online processen gaan, maar ook over andere analoge diensten en processen. Bij ISO 27001 staat de informatiebeveiliging van de informatie in uw organisatie centraal, waarbij onterechte toegang tot informatie en verlies van informatie wordt voorkomen.

ISO 22301 wordt vaak gekozen in combinatie:

 • ISO 9001 als fundament om processen, taken en rollen goed te organiseren
 • ISO 27001 om de veiligheid van informatiesystemen te garanderen

Voor wie is ISO 22301 bedoeld?

Voor elk bedrijf dat aan klanten en belanghebbenden wil laten zien dat bedrijfscontinuïteit een belangrijk beleidsonderwerp is en dat continuïteitsrisico's systematisch worden aangepakt.

Hoe kan Vos Orbedo u helpen met ISO 22301?

Wij helpen u met een aanpak die in middelen en geld is toegespitst op uw bedrijf met als doel: een betrouwbare bedrijfsvoering en eenvoudig te onderhouden certificering. Zo heeft u voor een succesvol ISO 22301 certificeringstraject de keuze uit:

 • Projectmatige aanpak. Hiermee krijgt u optimaal maatwerk, waarbij een mix van training, software, audits en ondersteuning kan worden ingezet. 
 • Interim ondersteuning. Hiermee krijgt u de beschikking over één of meerdere professionals die u tijdelijk ondersteunen bij het implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 22301.

Bel of mail ons en kom er in een persoonlijk gesprek snel achter welke keuze het beste bij u past.