ISO 20252

Offerte aanvragen


ISO 20252:2019

Een slecht uitgevoerd marktonderzoek leidt tot verkeerde keuzes en schade bij de opdrachtgever. Het is belangrijk dat marktonderzoekbureaus betrouwbare resultaten opleveren. Bureaus met een ISO 20252 certificering bieden de zekerheid dat hun onderzoek volgens internationaal genormeerde kwaliteitseisen uitgevoerd worden, volgens de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Waarom ISO 20252?

ISO 20252:2019 is een internationale kwaliteitsnorm die specifiek voor marktonderzoeksbureaus is ontwikkeld. Met een ISO 20252 certificering toont een marktonderzoeksbureau aan dat de kwaliteit van de onderzoeken is geborgd volgens internationale standaarden, wetgeving en eisen van de klant. Een ISO 20252 certificering biedt opdrachtgevers de zekerheid dat het marktonderzoeksbureau jaarlijks wordt getoetst op de naleving van deze standaarden.

Wat houdt ISO 20252 in?

ISO 20252 volgt niet de HLS structuur, maar kan meer gezien worden als een uitbreiding op ISO 9001. In ISO 20252 zijn eisen met betrekking tot marktonderzoek specifiek uitgewerkt in beheersmaatregelen, die net toegepast kunnen worden in een integraal managementsysteem. De norm is vooral gericht op het marktonderzoeksproces en de borging daarvan binnen de bedrijfsvoering. ISO 20252 is voor marktonderzoeksbureaus een goede basis om te werken aan kwaliteit en informatiebeveiliging, wat uitgebreid kan worden met andere ISO-normen zoals ISO 27001 voor informatiebeveiliging.

ISO 20252 heeft op hoofdlijnen normeisen voor:

  • het framework met maatregelen voor de kwaliteit en vertrouwelijkheid van document- en informatiemanagement
  • verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers
  • uitbesteding van werk in projecten
  • planning, communicatie, uitvoering en rapportage van onderzoeken
  • interne audits, compliance en management review
  • standaarden voor 6 veel voorkomende vormen van onderzoek (Annex A - F), zoals veldwerk, observatie, dataverzameling en -verwerking, etc.

ISO 20252 of ISO 9001/ISO 27001?

ISO 20252 is gericht op het marktonderzoeksproces en combineert hiervoor de belangrijkste onderwerpen uit ISO 9001 en ISO 27001. Het sluit beter aan op het marktonderzoeksproces en de certificering is goedkoper. ISO 9001 en ISO 27001 adviseren wij voor bureaus die naast marktonderzoek ook andere adviesdiensten leveren. Ook worden deze normen vaak gevraagd bij aanbestedingen. Overigens is het ook altijd mogelijk om de eisen van ISO 20252 te verwerken in een ISO 9001/ISO 27001 certificering

Voor wie is ISO 20252 bedoeld?

ISO 20252 is bedoeld voor marktonderzoeksbureaus. Veel van deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de branchvereniging MOA.

Hoe kan Vos Orbedo u helpen met ISO 20252?

Wij helpen u met een aanpak die in middelen en geld is toegespitst op uw bedrijf met als doel: een certificering die past bij uw organisatie en eenvoudig te onderhouden is. Bel of mail ons en wij leggen u in een persoonlijk gesprek graag uit welke ondersteuning het beste bij u past.