Risicomanagement training

Offerte aanvragen


Risicomanagement training

Interne en externe ontwikkelingen kunnen het behalen van doelstellingen onzeker maken. Daarom is een continu besef van risico's en kansen steeds belangrijker. De training risicomanagement geeft praktische handvatten om optimaal om te gaan met risico's en kansen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Resultaat

Na deze training kunt u risicomanagement op een praktische manier toepassen in uw organisatie. U kunt kansen en risico's te beoordelen en weet hoe u passende acties moet ondernemen. 

Voor wie

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties risicomanagement willen toepassen op kwaliteit, arbo, milieu of informatiebeveiliging volgens certificeringsnormen zoals ISO 9001. ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001.

Tijdsduur

De basistraining kost 1 dag, maar kan uitgebreid worden met een verdiepende training en ondersteuning op locatie. 

Inhoud

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is risicomanagement?
  • ISO 31000 norm voor risicomanagement
  • risico’s en kansen managen binnen bestaande managementsystemen
  • opstellen van een plan voor het invoeren van risicomanagement
  • methoden en hulpmiddelen voor het invoeren en toepassen van een risicomanagementsysteem;
  • werknemers betrekken bij risicobewustzijn
  • Risicomanagementmethoden
  • Risicomanagementrapportages opstellen

Opleidingscertificaat

Deelnemers ontvangen na de training een opleidingscertificaat.

Locatie

De training wordt zowel in company gegeven als op onze locaties in Hoogeveen en Hilversum

Meer informatie de risicomanagement training?

Wilt u meer informatie over de intern auditor training? Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.