Vulnerablilty test

Offerte aanvragen


Vulnerabilty test

Vulnerability testen maken technische zwakheden in netwerken, systemen en applicaties zichtbaar. Een vulnerability test kan eenmalig uitgevoerd worden, maar ook als een continue scanning service. Ook zijn er combinaties mogelijk van verschillende vormen van testen, afgestemd op de risico's die voor uw organisatie gelden.

Doel van vulnerability test

Vulnerability assessments leggen de technische zwakheden bloot in netwerken, systemen en applicaties. Organisaties hebben continu te maken met vijandelijke aanvullen van buitenaf. Onze assessments en scanning services dragen bij aan het treffen van technische maatregelen.

Wat is een vulnerability test?

Een vulnerability assessmentprogramma wordt afgestemd op de informatiebeveiligingsrisico's en externe eisen. Steeds meer organisaties moeten aantoonbaar onafhankelijke technische beoordelingen laten uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van ISO 27001, NEN 7510, MedMij of vanwege contractuele verplichtingen. Wij stemmen de omvang en impact van deze assessments af op deze eisen en richten het zo optimaal mogelijk in. Hierdoor wordt de organisatie niet onnodig belast, maar is er wel een goed inzicht in technische zwakheden. 

In een vulnerabilty assessment programma wordt de inzet van een of meerdere methoden opgenomen. Zoals:

  • Netwerk scanning
  • Webapplicatie security
  • Hacker alert
  • IoT en SCADA scanning

Scanning en assessments worden altijd in combinatie met andere beheersmaatregelen genomen. Samen met u bespreken we welke barrières achtereenvolgens nodig zijn om de risico's van beveiligingsinbreuken tot een acceptabel niveau te beperken. 

Meer informatie over vulnerability test?

Wilt u meer weten over vulnerability testen? Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.