Risk assessment

Offerte aanvragen


Risk assessment

Risico analyses (risk assessments) geven inzicht in dreigingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en leveren waardevolle informatie om de juiste prioriteiten te stellen bij het nemen van mitigerende maatregelen. Ook helpen risico analyses het management bij het bepalen van investeringen en het vaststellen van risico strategieën zodat risico's op een zo efficiënt mogelijke manier teruggebracht worden tot een acceptabel niveau. 

Doel van risico inventarisatie

Het doel van risico inventarisaties is het generen van informatie over de kans op ongewenste gebeurtenissen met de bijbehorende impact, waarmee vastgesteld kan worden op welke wijze de risico's beheerst, of teruggebracht kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau.

Wat is een risico inventarisatie?

Risicomanagement is meer dan het vaststellen van ongewenste gebeurtenissen. Wij hanteren ISO 31000 als raamwerk voor het risicomanagement programma, waardoor het aansluit bij alle relevante ISO certificeringnormen, zoals ISO 9001 en ISO 27001. Ieder risicomanagement programma wordt op maat uitgewerkt voor een organisatie en bevat onder andere:

  • Context van de risicobeoordeling
  • Risicomanagementproces
  • Risicobeoordelingsmethoden zoals RAVIB, Risk Maturity, MAPGOOD, etc.
  • Risicobeoordeling en  -behandelingsprocessen
  • Criteria voor het bepalen van risico's en acceptatie van restrisico (risk appetite)
  • Planning van risicoherbeoordeling
  • Monitoring van het risicomanagement programma

Uitvoeren van risico inventarisaties

Onze specialisten bieden maatwerkondersteuning bij het uitvoeren van risico analyses, zoals:

  • Procesbegeleiding van risicoanalyses
  • In company risicomanagementtraining 
  • Outsourcing risicomanagement

Meer informatie over risico inventarisaties?

Wilt u meer weten over de voordelen van risicomanagement? Wij informeren u graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.